Projektledning

Lång erfarenhet från såväl stora, internationella utvecklings och implementeringsprojekt som utredningar och förstudier. Flertalet kurser och utbildningar i projektmetodik genom bland annat Wenells Project Management.